Socialisatie

De eerste weken van onze pups zal hun rust en die van de moeder zoveel als mogelijk gewaarborgd worden!  Wij vinden het erg belangrijk om ons teefje een veilige en rustige omgeving aan te bieden.  Wanneer zij zich veilig voelt, voelen de pups dit ook.  Dit komt hun groei en ontwikkeling ten goede!


Vanaf de derde dag starten wij met het Biosensor Program.  Dit leert pups beter omgaan met stress en vergroot hun probleemoplossend vermogen. Deze pups tonen betere prestaties van hart en bloedvaten, hebben een sterker immuunsysteem en een beter functioneren van de bijnieren.


Onze pups zullen uitgebreid geknuffeld en gekoesterd worden.  Zo leren ze dat mensen veilige en plezierige speelkameraden zijn.  Onze kinderen dragen hier uiteraard graag hun steentje bij! 

Vanaf week 5 kunnen onze nieuwe hondenbaasjes hun pupjes komen bezoeken.  Zo kunnen jullie stilaan aan elkaar wennen.


Vanaf week 6 laten wij onze pups graag kennismaken met verschillende, gevarieerde en uiteenlopende situaties uit het dagelijkse leven.  Wij sommen hieronder enkele voorbeelden op:

kennismaken met verschillende ondergronden: gras, kiezelsteentjes, zand, schors, …

kennismaken met verschillende speeltoestellen speciaal ontwikkeld voor honden

ervaringen opdoen in de buitenwereld door wandelingen in de omgeving. De pups ervaren geluiden uit het verkeer en andere omgevingsgeluiden.  Zij blijven dan lekker ingeduffeld dicht bij ons.

ervaringen opdoen met het rijden in een auto

kennismaken met andere mensen dan hun huisgenoten

kennismaken met andere honden

overgang naar vast voedsel


Heel belangrijk hierbij is dat al deze situaties onze pups positieve ervaringen opleveren die hen sterker en evenwichtiger in het leven doen staan.  Ze ontwikkelen meer zelfvertrouwen.  Een veilig gevoel en vertrouwen in ons als hun begeleiders tijdens deze ervaringen zijn de basis voor deze positieve ervaringen!